I gamu’n ddewr i beuoedd newydd…

Y Dosbarth
Ein cymuned newydd o siaradwyr Cymraeg.

Tybed â wyddoch chi am deithiau Mr Siarc i’r Lleuad? Na? Wir? Wel, mi ddylech chi. Mae castell mawreddog yno – Castell y Lleuad, lle caiff Mr Siarc a’r Ddraig Goch ddawnsio’n llon drwy’r nos i sain cerddoriaeth wych Chwarelgrefft y Famflaidd, sef band dychmygol gorau’r bydysawd, medden nhw. Yno, cânt fwyta brechdanau sebras ac yfed paneidiau te neu ysgytlaethau ffrwchnedd, cyn ei throi hi am Siop y Lleuad i brynu mefus a malws melys, achos, wel, pam lai!? Mae’n lle arbennig iawn, llawn hwyl a sbri – dewch yno, oll, ar Drên y Gofod … neu ar gefn Clive yr Iac, wrth gwrs. Druan â Chlive.

Mae’n siŵr eich bod chi’n meddwl fy mod i’n hurtio’n llwyr gyda’r holl sôn ‘ma am Iacod a Siarcod a Dreigiau lloerig. Ond mae cyd-destun digon rhesymol i’r hyn oll. Pan nad wyf yn gatalogiwr cyfieithiadau, yr wyf yn diwtor Cymraeg i Oedolion. Ers nifer o flynyddoedd bellach yr wyf wedi dysgu dosbarthiadau nos, dosbarthiadau dros ginio, dosbarthiadau anffurfiol dros y penwythnosau, a threfnu gweithgareddau cymdeithasol amrywiol i siaradwyr Cymraeg o bob rhuglder. Mae’n dasg lawen imi, un sydd wedi rhoi’r cyfle i mi i gwrdd â chyfeillion annwyl o bedwar ban byd, ac un sydd wedi fy ngalluogi i gyfrannu at daith pob un o’r efrydwyr rheiny tuag at ruglder yn eu dewis iaith newydd.

Mr Siarc
Mr Siarc ei hun, neb llai!

Mae pob dosbarth unigol yn gymuned, ac mae pob cymuned unigol yn meddu ar ei digrifwch mewnol ei hun. Perthyn y digrifwch yn y paragraff agoriadol i’m dosbarth diweddaraf i. Neithwir, cynhaliwyd ein gwers olaf y tymor hwn, ac o ganlyniad mi benderfynais ddathlu eu dyfeisgarwch, eu brwdfrydedd, a’u rhuglder, yn y rhifyn hwn o’r blog. Mewn cwta flwyddyn mae’r dosbarth wedi mynd o fod yn methu siarad y nesaf peth i ddim o Gymraeg at fedru ei defnyddio’n hyderus mewn cymaint o feysydd, o’r difrifol i’r digrif. Gallant sgyrsio â’u cyfeillion, eu cariadon, a’u cydweithwyr; gallant fynychu a mwynhau perfformiadau o ddramâu Cymraeg; gallant archebu bwyd a phaneidiau mewn caffis; gallant ddarllen erthyglau a llyfrau; gallant wneud hyn oll a mwy drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, maent wedi ysgrifennu straeon byrion, sgriptiau, dyddiaduron a dramâu bychain, rhai’n ddwys a rhai’n ddychanol, ac wedi datblygu eiconograffiaeth gymunedol unigryw yn y Gymraeg wrth wneud hynny. Maent wedi llunio hanesion doniol am drenau i’r Gofod ac am fandiau dychmygol, ac mae’r naratifau hynny wedi dod yn rhan o’u naratif nhw, fel grŵp, ac fel unigolion o fewn grŵp. Maent wedi dod i fyw drwy gyfrwng y Gymraeg.

Pan fydd cymuned o unigolion yn dysgu iaith gwnânt lawer mwy na dim ond camu i bau ddiwylliannol newydd. Yn hytrach, dônt â’u bydoedd nhw i mewn i’r bau honno, a phlethant y naill at wead y llall, gan greu gofod newydd, unigryw, yn yr iaith darged. Mae dysgwyr yn cyfoethogi iaith, yn ei meddiannu hi, yn ei hail-brosesu hi, ac yn ei chyfieithu hi o’r newydd. Maent yn barhaus yn creu peuoedd amgen o’i mewn. Maent yn hanfodol ar gyfer ei ffyniant, ei thwf, a’i goroesiad. Ni all unrhyw ddiwylliant iach fodoli rhwng cyfyng furiau. Ni chaniateir iddi fod felly yn nyfeisgarwch ei dysgwyr â’u peuoedd newydd.

Clive yr Iac
Clive yr Iac. Druan â Chlive!

Gan hynny, gadewch inni ddathlu dyfodiad y gymuned newydd hon o siaradwyr Cymraeg i’n byd. Gadewch inni ganu clodydd eu hiwmor dyfeisgar, bywiog, a bywiol o abswrdaidd. Gadewch i ni gydnabod fod yma fyd hybrid cyffrous i ni i ddod i ymgyfarfod ag ef yn nisgyrsiau hunaniaethol yr unigolion hyn. Gadewch i ni, siaradwyr o bob lefel, neidio ar Drên y Gofod, a chamu’n ddewr i bau newydd y Gymraeg, lle mae’n siŵr y bydd Mr Siarc ei hun yno yn barod i’n cyfarch gyda llond plât o frechdanau sebras braf. Brechdanau a fyddant wedi’u cludo atom ar gefn Clive yr Iac, mae’n siŵr. Druan, O!, druan bach â Chlive …

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s