Ymhen y mis…

Y Blogiwr
Y blogiwr yn ‘Talwrn y Trosiadau’.

Annwyl gyfeillion,

A minnau yng nghanol symud tŷ, symud swyddfeydd, a symud swyddi, mi fydd eich hoff flog cyfieithiadau yn gorffwys am ychydig wythnosau.

Bydd y blog nesaf, a’r gwasanaeth wythnosol arferol, yn dychwelyd ar yr 8fed o Hydref.

Cofiwch alw draw bryd hynny, pan fyddwn ni’n gallu dweud yn llon unwaith eto – Bob dydd Iau, bydd #cyfieithiadau!

Hwyl tan toc!