Cyngerdd ‘Cofio Canrif’

Darlith
Darlith Dr. Rhian Davies ar gerddorion alltud Gwlad Belg.

Ar nos Fawrth yr wythnos hon ces i’r cyfle i fynychu cyngerdd yng Nghapel y Garn, Bow Street, ger Aberystwyth. Cyngerdd ‘Cofio Canrif’ oedd hwn, digwyddiad a drefnwyd gan y prosiect ‘Cofio a Myfyrio’. Adlais ydoedd o gyngerdd tebyg a gynhaliwyd union ganrif ynghynt ar yr un noson ac yn yr un man. Noson oedd honno i godi arian i’r Groes Goch drwy ddathlu talentau rhai o gerddorion alltud Gwlad Belg a oedd wedi dod i Gymru’n ffoaduriaid rhag galanas y Rhyfel Mawr. Noson oedd ‘Cofio Canrif’ i gofio’r cyngerdd cyntaf, ac i gasglu eto i’r Groes Goch, y tro hwn er mwyn cynorthwyo ffoaduriaid ein hoes ni wrth iddynt ffoi o erchyllterau’r rhyfel yn Syria.

Roedd hi’n noson arbennig, yn llawn talentau cerddorol a pherfformiadol. Cawsom eitemau gan gyfoeth o artistiaid, gan gynnwys Brian Clarke, a ganodd Simple Confession gan Francis Thome ar y soddgrwth; Vernon Jones, a adroddodd Araith Llewelyn gan Elfed yn awdurdodol a grymus, fel y’i adroddwyd ganrif ynghynt; Eleri Roberts, a ganodd ddwy alaw Gymreig hyfryd i asio’r clasurol â’r gwerinol yn un, a llawer mwy. Cawsom hefyd ddarlith wych gan Dr. Rhian Davies ar hanes y cerddorion alltud eu hunain, ac am rôl y chwiorydd Davies, o Blas Gregynog gynt, yn sicrhau lloches iddynt. Canwyd anthem Gwlad Belg, hyd yn oed, yn union fel y gwnaed ganrif ynghynt, a chyfieithwyd profiad a gweithred o gyngerdd i gyngerdd ar draws y degawdau.

Soddgrwth
Brian Clarke yn perfformio Simple Confession gan Francis Thorne.

Roedd hi hefyd yn noson iasol, yn llawn cyffelybiaethau brawychus rhwng yr argyfwng a fu, â’r argyfwng y sydd, eto, yn wynebu ffoaduriaid ar draws y byd. Darluniodd Siôn Meredith, o elusen Tearfund, y sefyllfa bresennol yn eglur, yn fanwl, ac yn gydymdeimladol ger bron y gynulleidfa, gan gynnig neges seml a phwerus tu hwnt. Pwysleisiodd y dylem gofio’n barhaus fod gan bob un o’r ffoaduriaid enw, a hanes, a dynoliaeth, a bod gennym ni, y sawl sy’n ddigon ffodus i gael byw mewn heddwch, ddyletswydd i’w cynorthwyo. Dyfynnodd Matthew 7:12, a’r Rheol Euraidd honno sy’n pontio cymaint o ddiwylliannau a chrefyddau, gan ein hannog i drin pawb, bob amser, fel yr hoffem ninnau gael ein trin. Braf oedd bod mewn cynulleidfa oedd yn unfrydol gytûn â chywirdeb y fath ddatganiad.

Bara
Bara o Syria

Ar ddiwedd y gwasanaeth, a fynychwyd gan lawer iawn o bobl gan gynnwys nifer o’r ffoaduriaid sydd wedi derbyn lloches yn ardal Aberystwyth, dosbarthwyd darnau o fara pita o Syria. Esboniodd Penri James, arweinydd y noson, bod y bara toredig hwn yn arwydd o’r drychineb, ac o wasgariad pobl Syria ar draws y byd. Mewn noson o ddigwyddiadau grymus, efallai mai’r symbolaeth hon oedd y grymusaf un. Mor gyfarwydd yw’r ymarfer o ddosbarthu bara mewn capel fel arwydd o obaith gymunedol am gymod yn wyneb dinistr enbydus. Weithiau bydd symbolau’n cyfleu ac yn cyfieithu ystyr yn gystal, os nad yn well hyd yn oed, nag unrhyw eiriau.

Diolch i bob un o’r trefnwyr a’r perfformwyr am noson gofiadwy a gwerthfawr tu hwnt. Diolch am y croeso a estynnwyd i bawb gan Gapel y Garn hefyd. Gobeithio’n wir y cawn oll ymgynnull unwaith eto’n fuan, mewn llawer llai na chanrif, pan fydd y byd yn fwy cytûn mai “brodyr i’w gilydd fo dynion pob oes.”

2 o sylwadau am “Cyngerdd ‘Cofio Canrif’

  1. Diolch am yra adroddiad meddylgar a sensitif yma. cawson ni wybod i Brydain dderbyn 250,000 o ffoaduriaid Belgaidd. Cymharer hyn a’r 10,000 Ffoaduriaid o Syria sy’ cael lloches ym Mhrydain heddiw

    Hoffi

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s