Dwi i mewn.

I mewn
Y blogiwr gyda’i gyd ymgyrchwyr yn Aberystwyth. Llun gan Aberystwyth Town Centre.

Dwi i mewn.

Mae’r dadleuon economaidd dros aros, yn achos Prydain gyfan ac yn sicr yn achos Cymru, yn rhai amlwg a chadarn.

Atgyfnerthir ein economi gan ymfudo, gan y gallu i fasnachu’n rhydd, gan y cyllid a dderbyniwn yn y sector gyhoeddus, y sectorau addysgol, amaethyddol, a mwy. Atgyfnerthir ein diogelwch a’n gallu i ddygymod â sialensau dyngarol fel cynhesu byd eang, argyfwng y ffoaduriaid, tlodi, a newyn, drwy rannu gwybodaeth, arbenigedd ac adnoddau ymysg gwledydd yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Hanfod ein pentref byd-eang yw’r egwyddor o gydweithio ymysg gwledydd.

Mae’r dadleuon diwylliannol dros aros hefyd yn niferus.

Ci bach mawr Bilbao!
Y blogiwr yn cwrdd â Chi Bach Mawr Bilbao!

Dros y blynyddoedd, yn rhinwedd fy swyddi fel ymchwilydd, fel myfyriwr, fel swyddog cyfathrebu ac fel tiwtor Cymraeg, dwi wedi cael y fraint o rannu profiadau, prosiectau a phaneidiau gydag unigolion gwych ac annwyl o bob cwr o’r Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Rhennais fy swyddfa a’m sofa â Basgwyr, Catalwniaid, Tsiechiaid, Iseldirwyr, Pwyliaid, Llydawyr, Almaenwyr, Gwyddelod, Iwcraniaid, Rwmaniaid, ynghyd ag Americanwyr, Rwsiaid,  Tsieineeaid, Colombiaid, Indiaid, a mwy. Trafodasom, dehongliasom, dysgom, chwarddom a chyfieithom fydoedd ein gilydd, a chyfoethogwyd fy mywyd mil gwaith drosodd yn y cyfnewid bywiol hynny. Cymaint anos fyddai hi i drefnu’r cyfleoedd hyn (a chymaint anos ydynt i’w trefnu o’r tu allan i’r Undeb), cymaint prinnach y byddent, heb bwyslais egwyddorol yr Undeb Ewropeaidd ar ryddid yr unigolyn i deithio ac i weithio rhwng gwledydd. Cymaint tlotach fyddwn i’n bersonol, cymaint llai fyddai’n profiadau ni fel cenedl, a chymaint salach fyddai’r blog pythefnosol yma hebddynt.

Mae’r dadleuon dyngarol, gwaraidd, hefyd yn hanfodol, ac yn rhai na thalwyd digon o sylw iddynt yn y wasg dros y misoedd diwethaf.

Paris
Y blogiwr ymysg cyfeillion a chydweithwyr o bob cwr o Ewrop a’r byd mewn cynhadledd ym Mharis.

Heno, dychmygwch pe baech chi’n ddinesydd Ewropeaidd sy’n byw ym Mhrydain ar noswyl y Refferendwm. Pwy fyddech chi? Myfyriwr diwyd, efallai, yn gobeithio dechrau ar yrfa yn eich dewis bwnc yn eich gwlad newydd. Gweithiwr caled, efallai, a fu’n cyfrannu at economi’r wlad am flynyddoedd. Mam neu Dad neu bartner i ddinasyddion Prydeinig, efallai, sy’n gofyn am ddim mwy na’r cyfle i fyw bywyd tawel, heddychlon, a chynhyrchiol gyda’ch teulu yn eich dewis gartref. Ond, chewch chi ddim llais yn y bleidlais yfory a allai newid amodau eich bywyd am byth. Cewch chi ond aros, a disgwyl i weld beth a ddaw. Dychmygwch pa fath ar brofiad fyddai hynny, heno.

Pan af i i bleidleisio, af i yno gyda phob un o’m cydnabod rhyngwladol gyda mi yn fy nghalon.

Dwi i mewn.

Pob lwc i Gymru!

Bosnia-Herzegovina 2014!
Y Blogiwr a Mrs Blogiwr yng ngêm Cymru v Bosnia a Herzegovina yn 2014! 🙂

Heddiw yw’r diwrnod mawr: gêm gyntaf Cymru yn Ewro 2016!

Felly, oddi wrth Bob dydd Iau bydd #cyfieithiadau!, yn un o ieithoedd pob gwlad yn y gystadleuaeth –

Paç fat! Viel Glück! Veel succes! Sretno! Hodně štěstí! Good luck! Bonne chance! Viel Glück noch einmal! Sok szerencsét! Gangi þér vel! Buona fortuna! Ádh mór! Powodzenia! Boa sorte! Ádh mór arís! Noroc! Удачи тебе! Veľa štastia! ¡Buena suerte! Lycka till! Veel Glöck! İyi şanslar! Бажаю успіху! Pob lwc!

Amdani hogiau! 🙂

(O. N. Bydd y drioleg ar gyfieithu ffilmiau yn dychwelyd ymhen pythefnos)