Dwi i mewn.

I mewn
Y blogiwr gyda’i gyd ymgyrchwyr yn Aberystwyth. Llun gan Aberystwyth Town Centre.

Dwi i mewn.

Mae’r dadleuon economaidd dros aros, yn achos Prydain gyfan ac yn sicr yn achos Cymru, yn rhai amlwg a chadarn.

Atgyfnerthir ein economi gan ymfudo, gan y gallu i fasnachu’n rhydd, gan y cyllid a dderbyniwn yn y sector gyhoeddus, y sectorau addysgol, amaethyddol, a mwy. Atgyfnerthir ein diogelwch a’n gallu i ddygymod â sialensau dyngarol fel cynhesu byd eang, argyfwng y ffoaduriaid, tlodi, a newyn, drwy rannu gwybodaeth, arbenigedd ac adnoddau ymysg gwledydd yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Hanfod ein pentref byd-eang yw’r egwyddor o gydweithio ymysg gwledydd.

Mae’r dadleuon diwylliannol dros aros hefyd yn niferus.

Ci bach mawr Bilbao!
Y blogiwr yn cwrdd â Chi Bach Mawr Bilbao!

Dros y blynyddoedd, yn rhinwedd fy swyddi fel ymchwilydd, fel myfyriwr, fel swyddog cyfathrebu ac fel tiwtor Cymraeg, dwi wedi cael y fraint o rannu profiadau, prosiectau a phaneidiau gydag unigolion gwych ac annwyl o bob cwr o’r Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Rhennais fy swyddfa a’m sofa â Basgwyr, Catalwniaid, Tsiechiaid, Iseldirwyr, Pwyliaid, Llydawyr, Almaenwyr, Gwyddelod, Iwcraniaid, Rwmaniaid, ynghyd ag Americanwyr, Rwsiaid,  Tsieineeaid, Colombiaid, Indiaid, a mwy. Trafodasom, dehongliasom, dysgom, chwarddom a chyfieithom fydoedd ein gilydd, a chyfoethogwyd fy mywyd mil gwaith drosodd yn y cyfnewid bywiol hynny. Cymaint anos fyddai hi i drefnu’r cyfleoedd hyn (a chymaint anos ydynt i’w trefnu o’r tu allan i’r Undeb), cymaint prinnach y byddent, heb bwyslais egwyddorol yr Undeb Ewropeaidd ar ryddid yr unigolyn i deithio ac i weithio rhwng gwledydd. Cymaint tlotach fyddwn i’n bersonol, cymaint llai fyddai’n profiadau ni fel cenedl, a chymaint salach fyddai’r blog pythefnosol yma hebddynt.

Mae’r dadleuon dyngarol, gwaraidd, hefyd yn hanfodol, ac yn rhai na thalwyd digon o sylw iddynt yn y wasg dros y misoedd diwethaf.

Paris
Y blogiwr ymysg cyfeillion a chydweithwyr o bob cwr o Ewrop a’r byd mewn cynhadledd ym Mharis.

Heno, dychmygwch pe baech chi’n ddinesydd Ewropeaidd sy’n byw ym Mhrydain ar noswyl y Refferendwm. Pwy fyddech chi? Myfyriwr diwyd, efallai, yn gobeithio dechrau ar yrfa yn eich dewis bwnc yn eich gwlad newydd. Gweithiwr caled, efallai, a fu’n cyfrannu at economi’r wlad am flynyddoedd. Mam neu Dad neu bartner i ddinasyddion Prydeinig, efallai, sy’n gofyn am ddim mwy na’r cyfle i fyw bywyd tawel, heddychlon, a chynhyrchiol gyda’ch teulu yn eich dewis gartref. Ond, chewch chi ddim llais yn y bleidlais yfory a allai newid amodau eich bywyd am byth. Cewch chi ond aros, a disgwyl i weld beth a ddaw. Dychmygwch pa fath ar brofiad fyddai hynny, heno.

Pan af i i bleidleisio, af i yno gyda phob un o’m cydnabod rhyngwladol gyda mi yn fy nghalon.

Dwi i mewn.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s