Pontydd Cyfieithu

pontioWel, mae hi’n flwyddyn newydd, ac yn hen bryd i’r blog bach annwyl ‘ma ddeffro o’i drwmgwsg. Mae rhaglen amrywiol a difyr o flogiadau am gyfieithiadau o bob math yn eich disgwyl dros y misoedd sydd i ddod eleni.

Pa fodd gwell o gychwyn ar flwyddyn lawn cyfieithiadau na chyda hysbyseb am ddathliad o drosiadau dethol i’ch diddanu?

Ddydd Iau nesaf, y 19eg o Ionawr, yn Ystafell y Cyngor yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, cynhelir cynhadledd undydd ar gyfieithu: “Pontydd Cyfieithu i’r Dyniaethau ac mewn Llenyddiaeth”. Trefnir y gynhadledd ar y cyd gan Ganolfan Ymchwil Cyfieithu Diwylliannol Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Yno, bydd rhai o gyfieithwyr ac ysgolheigion praffaf Cymru, gan gynnwys Ned Thomas, Simon Brooks, Elin Haf Gruffydd Jones, Marion Loffler, Sian Northey, Eurig Sailsbury, a llawer mwy, yn dod ynghyd i drafod technegau cyfieithu, damcaniaethau cyfieithu, gwleidyddiaeth cyfieithu, a chatalogio cyfieithiadau (pan fyddaf innau ac Elena Parina yn cael y cyfle i drafod ein gwaith yn y maes hwnnw).

Defnyddir y digwyddiad hefyd i lansio’r rhifyn diweddaraf o Llên Cymru, sef rhifyn arbennig ar gyfieithu diwylliannol sy’n cynnwys erthyglau cyffrous ar ystod eang o bynciau yn y maes. Yn ogystal, cyhoeddir ‘Her Cyfieithu 2017’ ar y diwrnod, gan roi’r cyfle unwaith eto i gyfieithwyr brwd y wlad i fwrw ati i drosi llenyddiaeth newydd i’r Gymraeg.

Mae’n addo bod yn ddiwrnod i’r brenin, heb os! Dewch os y medrwch, ac os na allwch ymuno â ni, na phoenwch, gan y bydd adroddiad llawn o weithgareddau’r diwrnod yn ymddangos ar y blog yma ymhen pythefnos.

Mae hi’n flwyddyn newydd: boed iddi fod yn flwyddyn well, a boed i’n cariad at gyfieithiadau ein cymell! 🙂